Loading Assets...

STORM

STORM Bot Gelişmiş Discord Sertifikalı bir Çekiliş Botudur. Kullanımı ve Komutlarının kolaylığı ile kullanıcıları zorlamaz.

Overview
Prefix s!
Votes 0
Servers ???
Rating
Added 11/20/2020

STORM Bot Gelişmiş bir Çekiliş Botudur.

Türkçe:
Kolay Kullanımı ile Kullanıcılarına zorluk çıkartmaz.
s!help Komutu İle Yardım Alabilirsiniz.
s!invite Komutu İle Botun Davet Linkini ve Destek Sunucusunun Davetine Erişebilirsiniz.
s!start Komutu İle Çekiliş Başlatabilirsiniz, En Fazla 14 Gün, En Az 1 Saniye Yapabilirsiniz.
s!reroll Komutu İle Yaptığınız Çekilişin Kazananını Değiştirirsiniz, Çekiliş ID'sini Yazarak Kazananı Değiştirirsiniz.
s!end Komutu İle Devam Etmekte Olan Çekilişi Sonlandırır ve Kazananı Belirlersiniz. (Çekiliş Mesajının ID'sini Kullanarak).
s!stats Komutu İle Botun İstatistiklerine Erişebilirsiniz.
s!ping Komutu İle Botun Ping'ine Bakabilirsiniz.
STORM Bot is an Advanced Giveaway Bot.

English:
It does not cause difficulties for its users with its easy usage.
You can get help with the command s!help.
With the s!invite Command, you can access the Bot's Invitation Link and Support Server's Invitation.
You can start a Giveaway with the s!start command, at most 14 days, at least 1 second.
You can change the winner of your Giveaway with the s!eroll command or change the winner by typing the Giveaway ID.
With the s!end command, you end the ongoing Giveaway and determine the winner. (Using the ID of the Giveaways Message).
You can access the bot's statistics with the s!stats command.
With the command s!ping, you can view the ping of the bot.

Reviews

STORM has a rating with 0 reviews!
Copyrighted.com Registered & Protected