Fury

It's a turkish bot that made for moderation and funny commands. Also nsfw.

0 Votes ??? Servers Prefix ? ONLINE

R3W3R#1337 Unknown#0000

Invite Vote Discord

  • Destek sunucusuna gelerek hataları bildirebilirsiniz
  • İsim Açıklama Kullanım
    eğlence Eğlence komutlarını listeler. ?eğlence
    yetkili Moderasyon komutlarını gösterir ?moderasyon
    yardım Yardım komutlarını gösterir. ?yardım
    loglar Log komutlarını gösterir. ?loglar